Nyt telefonnummer

Bemærk at vi har fået nyt telefonnummer: 4542 4242.

 

Dette nummer erstatter alle tidligere numre, også til natsejlads.

Køretøjer over 15 ton

Vi medtager ikke køretøjer over 15 ton efter kl. 19.00

Månedskort

Vi skal pointere at det ikke længere vil være muligt at købe månedskort efter den 5. i måneden.
 
Bogholderiet skal for eftertiden have afsluttet deres månedskort regnskab den 6. i måneden, og derfor vil den absolut sidste mulighed for at købe kort være den 5. kl. 19.00.
 
Eneste alternativ derefter vil være klippekort eller billet.
Hvis du pga. sygdom, ferie, eller på anden måde er forhindret i at købe kort, bedes du kontakte færgen og aftale nærmere.