Video optaget med drone af Michael Arleth Schmidt i juli 2018

 

Østre Færge A/S råder over 2 færger

Den store færge Karen Orø sejler mellem kl. 05.10 og 19.30 og har en kapacitet på 40 personbiler og 200 passagerer.

Karen Orø er 40 meter og lang 10 meter bred og fremdrives af propeller i hver side men styres af 30 mm tykke stålkabler der er fastgjort i land på hver mole – disse kabler er anbragt i hver side af færgen igennem blokke som styrer færgen. Afstanden i mellem molen på Orø og molen på hammer Bakke er 685 meter, og færgens overfartstid er 6 minutter.

Fordelen ved kabelstyring er bl.a. færre besætningsmedlemmer.

Den lille Østre Færge overtager kl. 19.30 til aften- og nattrafik og har en kapacitet på 10 personbiler og 60 passagerer.

Østre Færge er 20 meter lang og 6 meter bred og fremdrives på samme måde men i et separat færgeleje ved siden af.

Den historiske baggrund

Østre Færge startede i 1745 og reder Svend Jensen, der fratrådte i 2016 var 7. generation i familien. Oprindeligt foregik overfarten i robåd, og havde man brug for at rekvirere båden fra Hammeren, vendte man spanden som signal til færgemanden. I 1930 købte Svend Jensens far, Peter Jensen, en motorbåd.

Bilfærgen og aktieselskabet Østre Færge A/S blev oprettet i 1962 af Peter Jensen. Han skaffede bl.a. penge til færgen ved at udstykke sommerhusgrunde på Færgehusets jord (Østre Færgevej 66). Resten af pengene blev skaffet ved indskud fra en række privatpersoner.

1962 havde færgen en kapacitet på 12 personbiler og 50 personer og den daglige drift blev foretaget af Peter Jensen.

1964 indsattes en færge mere med samme kapacitet.

1967 døde Peter Jensen og sønnen Svend Jensen overtog den daglige drift indtil 1971, hvor hans bror Bruno Jensen tog over, mens Svend Jensen sejlede som maskinmester for Elite Shipping.

1976 skete et uheld, hvor den ene færge kæntrede i høj sø, men heldigvis uden tab af menneskeliv og kun med materiel skade. Derfor besluttede man at bygge en større færge, af hensyn til sikkerhed og det større krav til lastbil- og busoverfart, som begyndte at komme i takt med udviklingen i landbruget og nedlæggelsen af Orø Mejeri.

1978 blev en ny færge med kapacitet 40 personbiler og 200 personer indsat, og færgen døbtes Karen Orø efter Svend Jensens mor.

1985 og 86 var meget hårde isvintre som sled utroligt på både færger/materiel og molerne, og det betød så store omkostninger for selskabet at bestyrelsen begyndte at overveje en lukning.

1987 valgte bestyrelsen at afhænde selskabet, men samtidig kom Svend Jensen hjem fra sit job som maskinmester hos Elite Shipping og fiandt ud af hvor galt det stod til med selskabet. Svend Jensen forsøgte at rejse den nødvendige kapital, men manglede 20% af beløbet som bestyrelsen har forlangt for at føre selskabet videre. Svend Jensen indgik derfor en aftale med Skibby Holding A/S om at overtage selskabet, og Svend Jensen indtrådte som administrerende direktør og reder for selskabet Østre Færge A/S.

I 1988 vendte udviklingen for selskabet. Der indførtes faste overfartstider og fast vagtordning, således at ambulancer og brandvæsen kan komme over inden for 20 minutter efter alarmopkald, til stor tryghed for beboere og sommerhusejere.

Ejeren af Orø Kro, Michael Kousted, købte i begyndelsen af 2018, gennem selskabet CONBYG Holding ApS, selskabet bag færgefarten, Østre Færge A/S, med overtagelse medio april.