Orientering om retningslinier for tilskud til nedsættelse af færgetakster for 2021

Læs opslag om periode uden tilskud her.

GENERELT

Tilskuddets størrelse er afhængig af de midler Holbæk Kommune modtager fra Indenrigsministeriet, og som kommunen videresender til Østre Færge A/S.

Østre Færge A/S beregner på baggrund af det modtagne tilskud og den forventede transport for tilskudsperioden en tilskudsprocent, der fratrækkes vore normale priser.

Såfremt det modtagne tilskud opbruges i løbet af tilskudsperioden, bortfalder tilskuddet for den resterende periode.

GODSTRANSPORT

Tilskudsperiode:
I 2021 ydes der 30% på alt godstransport. Dette gælder også chauffør og medhjælpere. Når tilskuddet er opbrugt, hæves priserne til fuld pris resten af kalenderåret.

TRANSPORT AF PERSONBILER, PERSONER MV.

Tilskudsperiode:
I 2021 ydes der 40% tilskud, undtagen 6 uger i skolernes sommerferie. Perioden hvor der ikke ydes tilskud er: mandag d. 28. juni til søndag d. 8. august (begge dage inkl.)

For månedskort ydes der tilskud for hele måneder, dvs. januar, februar, marts, april, maj, juni, september, oktober, november og december samt totrediedele af august.

Billetter købt med tilskud på persontransport kan kun anvendes til overfart i tilskudsperioderne!

Tilskud ydes til:

  • Personer, herunder fører og passagerer
  • Motorcykel
  • Person- og varevogne af enhver art, der er registreret på hvide plader eller papegøje plader, og som ved overfarten ikke anvendes til erhvervsmæssig kørsel
  • Campingvogne
  • Trailere, se godstransport
  • Busser af enhver art
PRISER

Nettopriser efter fradrag af tilskud til nedsættelse af færgetakster fremgår af hjemmesidens prisblad. Måneds- og rabatkort kan købes kontant på færgen eller ved overførsel til færgens konto. Ved overførsel til konto skal anføres produktets og købers navn på både overførsel og kvittering. Måneds- og rabatkort udleveres på færgen mod behørig dokumentation for betaling.