REKVISITION TIL FÆRGEOVERFART MED ØSTRE FÆRGE TIL OG FRA ORØ

For kunder, der betaler deres færgeoverfarter via månedsregning, har vi indført et rekvisitionssystem, hvor kunden selv har udfyldt en rekvisition med alle relevante data, før ombordkørsel på færgen.

Baggrunden herfor skyldes især, at de indførte regler for tilskud til nedsættelse af færgetakster har medført en større detaljeringsgrad om overfartens sammensætning, og da alle gerne vil have del i de omfattende tilskud og da Østre Færge skal dokumentere overfarternes forbrug af udbetalt tilskud, er der ingen vej uden om en opstramning af billetteringen.

Samtidig er overfartstiden stadig kun 6 til 8 minutter, hvilket ikke levner megen tid til al for megen administration under overfarten.

Rekvisitionen kan downloades som skema eller fil og udfyldes med alle de nødvendige kundeoplysninger, der er anført på rekvisitionen.

Herefter kan rekvisitionen kopieres i det nødvendige antal og fordeles til de chauffører, der anvender færgen.

Overfartsdata kan så udfyldes af chauffør før overfart og den færdigudfyldte rekvisition kan afleveres til billettør på færgen, og dermed er megen tid vundet og misforståelser og fejl er reduceret til et minimum.

PÅ FORHÅND TAK!

For kunder, der ikke ønsker alt det administrative besvær med rekvisitioner, kan vi henvise til at betale hver overfart kontant eller anvende vore rabatkort, der måske også i mange tilfælde har nogle økonomiske fordele. Priser fremgår af hjemmesidens prisblad.

Rekvisition til færgeoverfart (excel fil)